Ikon för Rikstermbanken

fordonsgas

svensk term: fordonsgas
definition:

uppgraderad biogas

anmärkning:

Kan även vara en blandning av uppgraderad biogas och naturgas eller enbart naturgas.

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x