Ikon för Rikstermbanken

biogas genom rötning

svensk term: biogas genom rötning
definition:

den gas som bildas när organiskt material bryts ned av mikrobiologiska organismer under anaeroba förhållanden

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x