Ikon för Rikstermbanken

biogödsel

svensk term: biogödsel
definition:

rötrest som inte innehåller slam från avloppsreningsverk

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x