Ikon för Rikstermbanken

terminaluppställning

svensk term: terminaluppställning
definition:

uppställningsplats/uppställningsyta ämnad för omlastning eller temporär lagring

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista