Ikon för Rikstermbanken

stickprov

svensk term: stickprov
förklaring:

Provtagning av ett mindre urval ur en större grupp för att kunna dra slutsatser om hela gruppen.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista