Ikon för Rikstermbanken

spårbarhet

svensk term: spårbarhet (vid kalibrering)
förklaring:

Spårbarhet innebär att mätresultaten kan spåras tillbaka till en nationell/internationell normal – dvs. en referenspunkt – via en obruten kedja av jämförelser mot lämpliga normaler som alla har angivna osäkerheter.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista