Ikon för Rikstermbanken

settemperatur

svenska termer: settemperatur
termostatvärde
definition:

den inställda temperaturen på kylaggregatet

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista