Ikon för Rikstermbanken

sensorisk kvalitet

svensk term: sensorisk kvalitet
definition:

subjektivt mått på ett livsmedels kvalitet avseende egenskaper som vi upplever med våra sinnen (smak, lukt, syn, hörsel och känsel)

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista