Ikon för Rikstermbanken

samlastning

svensk term: samlastning
definition:

lastning av olika produkter i samma lastutrymme

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista