Ikon för Rikstermbanken

relativ luftfuktighet

svensk term: relativ luftfuktighet
definition:

mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften, då andelen vattenånga anges i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur, den s.k. mättnadsånghalten

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista