Ikon för Rikstermbanken

referenstermometer

svensk term: referenstermometer
definition:

termometer som kalibrerats av en ackrediterad provningsanstalt, laboratorium eller ackrediterat företag enligt ISO/IEC 17025:2005

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista