Ikon för Rikstermbanken

primärproduktion

svensk term: primärproduktion
definition:

produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske, mjölk- och äggproduktion

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista