Ikon för Rikstermbanken

lav

svensk term: lav
definition:

skikt av varor på en lastbärare som t.ex. pall, SRS-låda

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista