Ikon för Rikstermbanken

kyllagring

svensk term: kyllagring
definition:

lagring av livsmedel vid en kontrollerad temperatur mellan produktens fryspunkt och +8°C för animalier och från någon plusgrad till +15°C för vegetabilier

anmärkning:

Lagring vid högre temperatur förekommer för vissa produkter.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista