Ikon för Rikstermbanken

frysta livsmedel

svensk term: frysta livsmedel
förklaring:

I detta dokument används i den löpande texten ordet fryst. Med detta ord avses djupfryst enligt den definition som ges i LIVSFS 2006:12, 2 §. Frysta livsmedel är därmed de som:

a. Har genomgått en nedfrysningsprocess där varan infryses så snabbt som kan krävas för respektive produkt.

b. Alltid i alla delar håller en temperatur på −18 °C eller lägre efter infrysning och temperaturutjämning. förkylning

Lastutrymmet ska förkylas till kyl- respektive frystemperatur före lastning.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista