Ikon för Rikstermbanken

förstörande prov

svensk term: förstörande prov
förklaring:

Mätning av produkttemperatur görs i produkten.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista