Ikon för Rikstermbanken

utvecklingsträd

svensk term: utvecklingsträd
definition:

träd utan befintliga höga naturvärden som lämnas vid avverkning för att bli naturvärdesträd

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33