Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
överordnad titel Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
dokumentnummer PEFC SWE 001:3
utgivningsår 2011
ställe Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33
antal termposter 81
 
utgivare
organisation Svenska PEFC