Ikon för Rikstermbanken

urea

svensk term: urea
förklaring:

Används för kemisk behandling mot skadesvamp som orsakar rotröta.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33