Ikon för Rikstermbanken

tredjepartsrevision

svenska termer: tredjepartsrevision
extern revision
definition:

kontroll av standardens efterlevnad hos certifierade organisationer av ackrediterad oberoende revisor

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33