Ikon för Rikstermbanken

tredjepartscertifiering

svensk term: tredjepartscertifiering
definition:

certifiering utförd av oberoende part, skild från säljare och köpare

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33