Ikon för Rikstermbanken

träskyddsbehandling

svensk term: träskyddsbehandling
definition:

behandling som syftar till att skydda trä mot biologisk nedbrytning eller brand

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33