Ikon för Rikstermbanken

substrat

svensk term: substrat
definition:

material i vilken organismer växer

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33