Ikon för Rikstermbanken

stubbehandling

svensk term: stubbehandling
definition:

behandling av stubbar i samband med avverkning (särskilt gallring av gran) för att undvika angrepp av rotröta

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33