Ikon för Rikstermbanken

storskogsbruk

svensk term: storskogsbruk
definition:

skogsbruk bedrivet i större skala och i regel med särskild förvaltningsorganisation

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33