Ikon för Rikstermbanken

ståndortsanpassad

svensk term: ståndortsanpassad
definition:

metoder och val av trädslag är anpassade efter markens variationer även inom små områden

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33