Ikon för Rikstermbanken

sociala hänsyn

svensk term: sociala hänsyn
definition:

krav på arbetsmiljö och kompetensutveckling för personal i skogen, krav på allmänhetens tillgång till skogsmark och främjandet av landsbygdsutveckling, samt kulturmiljövärden

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33