Ikon för Rikstermbanken

skogsbruksplan

svensk term: skogsbruksplan
definition:

detaljerad beskrivning av en skogsfastighet som helhet, samt av respektive avdelning och dess strukturer

anmärkning:

För varje avdelning skall en målklass tilldelas som anger den fortsatta utvecklingen av avdelningen. Den certifieringsanpassade planen inklusive karta med målklasser som visar fastighetens avsättning dvs. bestånd/avdelningar om minst 5 % inom ramen för certifieringen uppvisas för/lämnas till paraplyorganisationen alternativt certifieraren senast inom 5 år.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33