Ikon för Rikstermbanken

ringbarkade träd

svensk term: ringbarkade träd
definition:

träd från vilka bark avlägsnats runt om stammen för att de ska dö

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33