Ikon för Rikstermbanken

rödlistade arter

svensk term: rödlistade arter
definition:

arter som listats som hotade på Naturvårdsverkets officiella hotlista (Rödlistan)

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33