Ikon för Rikstermbanken

proveniens

svensk term: proveniens
definition:

population eller grupp av individer av samma art härstammande från ett visst, noggrant angivet område

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33