Ikon för Rikstermbanken

produktiv skogsmark

svensk term: produktiv skogsmark
definition:

skogsmark med en virkesproducerande förmåga överstigande en skogskubikmeter per hektar och år

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33