Ikon för Rikstermbanken

planläggningsentreprenör

svensk term: planläggningsentreprenör
definition:

registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC kravens efterlevnad

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33