Ikon för Rikstermbanken

naturvårdsbränning

svensk term: naturvårdsbränning
definition:

bränning av skogsmark -‐ med viss andel stående skog -‐ i syfte att skapa levnadsbetingelser för brandkrävande arter

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33