Ikon för Rikstermbanken

naturlig störningsdynamik

svensk term: naturlig störningsdynamik
definition:

störningar av typen brand, storm eller insektsangrepp som naturligt stör en given skogstyp

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33