Ikon för Rikstermbanken

miljöklass

svensk term: miljöklass
förklaring:

Vägverkets (tidigare Naturvårdsverkets) miljöklassningssystem för fordonsbränslen. För diesel finns klasserna 1, 2 och 3; för bensin 1 och 2. Lägre klass är mer miljövänlig.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33