Ikon för Rikstermbanken

markberedning

svensk term: markberedning
definition:

behandling av mark i syfte att blottlägga mineraljord inför föryngring med frö eller plantor

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33