Ikon för Rikstermbanken

knäckesjuka

svensk term: knäckesjuka
definition:

sjukdom på tall som orsakas av en rostsvamp vilken värdväxlar mellan asp och tall

anmärkning:

Tallens årsskott deformeras eller knäcks.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33