Ikon för Rikstermbanken

kantzon

svensk term: kantzon
definition:

skogsbeklädd zon som gränsar mot angränsande ägoslag

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33