Ikon för Rikstermbanken

intern revision

svensk term: intern revision
definition:

kontroll av standardens efterlevnad hos certifierade organisationer utförd av egen personal

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33