Ikon för Rikstermbanken

hyggesbränning

svensk term: hyggesbränning
definition:

bränning efter avverkning i syfte att skapa förutsättningar för föryngring och naturvård

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33