Ikon för Rikstermbanken

hemiboreal zon

svensk term: hemiboreal zon
definition:

södra barrskogsregionen

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33