Ikon för Rikstermbanken

höga naturvärden

svensk term: höga naturvärden
förklaring:

Skog med naturvärden av nyckelbiotopskvalitet.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33