Ikon för Rikstermbanken

frisk skogsmark

svensk term: frisk skogsmark
definition:

skogsmark med god vattentillgång, grundvattenyta på 1‐-2 meters djup

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33