Ikon för Rikstermbanken

föryngringsavverkning

svensk term: föryngringsavverkning
definition:

avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig föryngring

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33