Ikon för Rikstermbanken

förstärkt hänsyn

svensk term: förstärkt hänsyn
definition:

skog där virkesproduktionen är en viktig målsättning men där höga naturvärden (> 10 % av arealen) kräver mer hänsyn än i PG‐bestånden

anmärkning:

I den gröna planen skall lämpliga åtgärder anges och skyddsvärda naturvärden preciseras.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33