Ikon för Rikstermbanken

chain of custody

svenska termer: chain of custody
spårbarhetscertifikat
definition:

garanti för att hela kedjan från råvara till slutprodukt följer en given standard. PEFC Council ‐- Chain of Custody of Forest Based Products Requirements. I PEFC krävs att varje organisation i kedjan har rutiner för att korrekt ange hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33