Ikon för Rikstermbanken

boreal zon

svensk term: boreal zon
definition:

norra barrskogsregionen

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33