Ikon för Rikstermbanken

biologiska bekämpningsmedel

svensk term: biologiska bekämpningsmedel
definition:

bekämpningsmedel bestående av levande organismer

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33