Ikon för Rikstermbanken

biodiversitet

svenska termer: biodiversitet
biologisk mångfald
definition:

den totala variationen av livsformer inom arter, mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem

anmärkning:

Biodiversitet kan beräknas på flera olika sätt.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33